Szárazjég szórás hatásfolyamata

Termikus hatás: A szárazjég darabok alacsony hőmérsékleten, -78 fokon ütköznek a szennyezett felülttel, a hőmérsékleti különbség megrepeszti, meglazítja a szennyeződést. Különböző anyagok más-más összehúzódási mutatóval rendelkeznek. Így a felölet és a szennyeződést okozó anyag között a hirtelen hősokk hatására megszűnik a kapcsolat (szennyező réteg felpereg).

Kinetikus hatás: A szárazjég darabkákat sűrített levegővel hajtott jégszóró berendezés segítségével juttatjuk a tisztítandó felületre, a szórópisztolyt 300 m/s-os sebességgel elhagyó jégdarabok nekiütköznek a szennyezett felületnek és fellazítják a lerakódott szennyeződést.

Szublimáció: A szárazjég áttör az eltávolítandó anyagba és ott azonnal szublimál, elpárolog, ami drasztikus térfogat növekedést okoz, robbanásszerűen választja le a lerakódást a felületről.


Bronti99 Tartálytisztítás jégszórás